15. jul. 2016

Litt fra makro verden :-)

alle bilder er tatt med olympus EM5II og olympus 60mm makro objektiv

27. jun. 2016

Blomster eller sant :-)

Første forsøk i makro verden med Olympus OMD EM 5II og Olympus 60mm
5. mai 2016

Rygge Kirke

Rygge kirke er en langkirke fra middelalderen i Rygge i Østfold. Den er bygget rundt år 1170. Kirken ble restaurert i 1967.
Kirken tilhører Den norske kirke og hører til Vestre Borgesyssel prosti i Borg bispedømme.
Rygge kirke var opprinnelig en kapitelkirke, det vil si at den hadde inntekt fra et større område enn et sogn og betjente flere bygder.
Bygningen er preget av bruk av storsteinet kvadermurverk, dels av granitt, men deler av fasaden er hugget av steinsorten tønsbergitt (rødbrun porfyr), blant annet store deler av nordportalen. Tønsbergitt finnes ikke på den siden av Oslofjorden, og må ha vært fraktet over med båt.