28. nov. 2015

10. nov. 2015

Blomst


Etter mange gode innlegg  fra Knut på sin blog  http://makrotips.blogspot.no/
har jeg prøvet meg med stakking. Første forsøk og ikke akkurat som jeg ønsket. Skarphet
er ikke over hele blomst men det er 64 bilder sammensatt til ett. og så my jobb
vil jeg ikke forkaste :-)10. okt. 2015

Steindalsfossen

Steinsdalsfossen (også kalt Øvsthusfossen og Øfsthusfossen) ligger 2 kilometer vest for Norheimsund i Kvam kommune i Hardanger.Fossen er en av de mest besøkte i Norge og er spesiell fordi det går en sti bak fossefallet hvor en kan gå tørrskodd. Fossen har et fall på 20 meter og rimelig god vannføring, særlig i mai og juni når det er snøsmelting.
Steinsdalsfossen er en del av Fosselva som har sitt utspring fra Myklavatn som ligger 814 moh.
På verdensutstillingen i Hannover i 2000 var Norge representert med en installasjon av Marianne Heske der en 15 meter høy stilisert kopi av Steinsdalsfossen var en viktig del.


5. okt. 2015

Gubrandsjuvet

Gudbrandsjuvet er et elvegjel i elva Valldøla i Norddal kommune på Sunnmøre. Besøkssenter og utsiktsplattformer inngår i Nasjonal turistvei langsfylkesvei 63 fra Geiranger til TrollstigenFylkesvei 63 krysser elva i bru over gjelet. Gudbrand bru er en tørrmuret steinhvelvbro oppført i 1919 som et ledd i hovedvegen Valldal-Romsdal. Steinhvelvbroen erstattet en gammel bro (eksisterte i 1785), den gamle bruen var 12 alen lang og 3 alen bred.