4. des. 2014

Borregård Sarpsborg

Borregaard (OSE: BRG) er et norsk industrikonsern og allmennaksjeselskap med hovedkontor i Sarpsborg. Konsernet ble eid av Orkla frem til børsnoteringen i oktober 2012. Omsetningen i 2007 var på 4,6 milliarder kroner, selskapet hadde ca. 1700 ansatte, og ledes (2012) av Per A. Sørlie. Driftsresultatet for 2011 ble på 531 millioner kroner. Borregaard har hovedfokus innen trekjemi og andre utvalgte nisjer av organisk kjemi. Selskapet utvikler og leverer spesialprodukter til en rekke anvendelser innen spesialcellulose, lignin, finkjemikalier og tilsetningsstoffer. Borregaard har over 20 produksjonsenheter i 13 land og egne salgskontorer i Europa, Amerika, Asia og Afrika.

13. okt. 2014

Skrova fyr

Skrova fyr ligger på den lille Saltværsøya ved Skrova i Vågan kommune i Lofoten. Fyret ble bygd i 1922. Før det faste fyret ble bygd, hadde et mindre fiskefyr stått på Skjåholmen. Skrova fyr var et av de siste fyrene i Norge som ble avfolket. Det ble automatisert og avbemannet 29. juli 2005. Fyret har et støpejernstårn på 24,5 meter. Skrova fyr ble i 1932 utstyrt med radiofyr. Mastene til radiofyret står fremdeles. Fyret ble elektrifisert i 1951. Skrova fyr er kjent som værstasjon på kysten. Den automatiske værstasjonen ble lagt ned da fyret ble avfolket, men manuelle værobservasjoner blir nå foretatt av en person på selve Skrova. Det tidligere fiskefyret på Skjåholmen ble opprettet i 1856 og erstattet med ei fyrlykt da dagens fyr ble bygd. Dette fyret hadde fra starten av brennetid mellom 1. januar og 14. april. Fra 1860 ble brennetida utvidet til 1. september – 14. april. Den tidligere ishavsskipperen og oppdageren Elling Carlsen var fyrvokter på Skrova fyr fra 1879 til 1894.