23. jan. 2013

Moss - Alby gård


Alby gård er den eldste gården på Jeløy, og har røtter tilbake til tidlig vikingtid. Hovedbygningen ble gitt sin nåværende form etter en brann i 1866, og i 1963 kjøpte kommunen gården av den siste private eieren, skipsreder Biørn Biørnstad. I dag leier Galleri F15 kun hovedbygningen, mens stabburet disponeres av fylkesmannen som Jeløy Naturhus, og jorden forpaktes bort.
Jeløy er også et spesielt område med sin særegne natur. Søndre Jeløy landskapsvernområde ble til i 1983, og er med på å bevare det historiske preget på landskapet.

Parken på Alby består av en plen med frukt og akasietrær. Parken er konstruert slik at man har følelsen av å være på en strandtomt ved at en voll skjuler nedenforliggende åker som ligger mellom parken og sjøen.I Skogen som ligger ved Alby er et svært populært turområde. Det er opparbeidet stier med høy kvalitet som gjør området lett tilgjengelig, også for bevegelseshemmede.I Albyskogen finner man Rødsåsen der man på klare dager kan se skibakken i Holmenkollen.


Legg inn en kommentar