7. jun. 2013

En gang til :-) Oslofjord

Oslofjorden strekker seg fra Rådhuskaia i Oslo og ned til Langesund i Bamble kommune. Langesund ligger på høyde omtrent med Færder fyr og mange definerer Oslofjordens begynnelse ved de to stedene. Fjorden er 118 km lang fra Færder til Bunnefjorden, og er Norges største trafikkåre for skipstrafikk. Området er også et viktig rekreasjonsområde, med båtliv, hytteliv og fiske.
Det bor cirka 2,1 millioner mennesker (2010) rundt Oslofjorden. Fra Langesundsfjorden i vest til svenskegrensen i øst er det tilsammen 11 byer og mange tettsteder.
Oslofjorden har Norges største trafikk av ferger og lastebåter. Det er blant annet flere utenlandsferger og bilfergeforbindelse mellom Moss i Østfold og Horten i Vestfold. Kystverkets sjøtrafikksentral som overvåker skipstrafikken i Oslofjorden ligger i Horten.
Oslofjorden går langs fylkene OsloØstfoldAkershusBuskerudVestfold og deler av Telemark. Skillet mellom Indre og Ytre Oslofjord går ved Drøbaksundetsundetder "fjorden" smalner mellom Drøbak og Hurum. Oslofjorden har Norges høyeste helårs temperatur, 7,5 grader. Februar er kaldest med minus 1,3 grader, mens julinormalt har 17,2 grader. Øyene midtfjords er blant Norges varmeste med høye sommertemperaturer og milde vintre – dette medfører at sørlige arter som mistelteinog bittergrønn kun vokser lands Oslofjorden. http://no.wikipedia.org/wiki/Oslofjorden
Legg inn en kommentar