1. jun. 2013

Soli Brug

I 1837 drev Sollifossen 32 store vannhjul, 150 mann og 40 hester var i arbeid. Det store vannhjulet, med en diameter på åtte meter står i dag restaurert og staselig reist ved elvebredden. I dag er Soli Brug i privat eie, men svært populært for sine kunstutstillinger som arrangeres under året.


Legg inn en kommentar