19. aug. 2013

Dirdal

Dirdal begynner i enden av Høgsfjorden og strekker seg oppover mot Gilja og videre mot Byrkjedal. Navnet Dirdal tror man kommer fra etgammelnorsk navn «Digrdal» eller stor dal. Fjellsidene er delvis bratte og høye og strekker seg på sørvestsiden opp mot Vålandsknuten (811moh.). Dirdal og bygdene innenfor utgjør den indre del av Gjesdal kommune og var tidligere en del av Forsand kommune.

Fra eldre tider er det drevet tradisjonelt jordbruk, men det er også vokst frem industri og andre foretak. Nede ved sjøen finner vi NorStone sitt store steinknuseverk med utskipningshavn. På grunn av den store sjødybden kan store båter ligge ved kai og laste her.
Nede ved sjøen finner man også Ewos Innovation som driver med forskning på fiskefor. 6 km lenger opp i dalen, på Gilja finner man Gilje Tre. Det er en av Norges største vindusfabrikker. På Gilja ligger også lysstøperiet til Byrkjedalstunet.
I dalføret finner man og flere småkraftverk som driftige grunneiere har fått bygget. På Gilja ligger også dalførets eneste dagligvarebutikk.
wikipedia

Legg inn en kommentar