1. aug. 2013

Ferie minne ...

Nærøyfjorden er en fjord i Aurland kommune i Sogn og Fjordane. Nærøyfjorden er omkring 17 kilometer lang og utgjør en arm av Aurlandsfjorden som igjen er en arm av Sognefjorden. Nærøyfjorden strekker til det lille stedet Gudvangen. Bakka er en liten bygd som ligger på den ene sida av Nærøyfjorden, like ved Gudvangen. Man finner også den fraflyttete bygda Dyrdal og gården Styvi i Nærøyfjorden.
Fjorden er en smal fjord, og et sted bare 250 meter bred, mens fjellene i området strekker seg hele 1761 meter over havflaten. 14. juli 2005 ble Nærøyfjordområde sammen med Geirangerfjordområde innskrevet som Vestnorsk fjordlandskap på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarvsteder. Nærøyfjordområdet omfatter areal i Aurland, LærdalVik og Voss kommune. I Vik og Lærdal er områdene knyttet til Aurlandsfjorden,Fresvikbreen og Bleia naturreservat. I Voss er områdene knyttet til Grånosmyrane naturreservat, Stalheimskleivi med Sivlefossen og Sivlesnipa, Øvsthusdalen med fangstanlegg ved Halsavatnet og Gravhalsen, og Fyresdalen med Grindafletvatni og Grindaflethytta.
Nærøyfjorden verdensarvpark er ett av pilotprosjektene i Verdiskapningsprosjektet til Riksantikvaren.
Ny song :-)

Legg inn en kommentar