18. nov. 2013

Fredriksten festning

Construction of Fredriksten started in 1661 after Norway lost the Bohuslän district and Bohus Fortress to Sweden in 1658. Three subsequent attacks by the Swedes on Halden in 1658-1660 convinced Fredrik 3. the King of Denmark and Norway; a strong, modern fortress was needed. During the war in 1718, Swedish King Charles 12. fell before the walls of Fredriksten fortress.Fredriksten is Norway`s largest, most important and most venerable border fortress.Many also find it one of the most magnificent in Europe, majestically located above Halden. It offers a fantastic view of the town and the fjord, and far into what once was enemy territory.* Approx, 150 acres of surrounding terrain* 20 000 square metres of fortress walls* 40 buldings and arches* 3 freestanding forts: Gyldenløve, Overberget and Stortårnet* Location for public flagging* Salutes


Fredriksten er en festning i Halden (byen het Fredrikshald fra 1665 til 1928). Forsvarsverk der festningen ligger i dag ble bygget i årene 1640-45 i forbindelse med Hannibalfeiden. Selve Fredriksten festning ble påbegynt i 1661 og er oppkalt etter den dansk-norske kongen Frederik III (1609–1670).
Festningsanlegget slik det fremstår i dag er i hovedsak et resultat av utbygging på 1660- og 1670-tallet som følge av at Frederikshald ble grenseby etter at det tidligere norske området Bohuslän ble svensk territorium i 1658. Freden i Roskilde medførte at Båhus festning ble overlatt til Sverige. De tre svenske angrepene på Halden i 1658 -59 og -60 førte til at danskekongen så nødvendigheten av en ny og sterk festning. Festningen ble beleiret hele seks ganger, men aldri inntatt. Den svenske kongen Karl XII falt ved festningen den 11. desember 1718 under den svenske beleiringen.
I tiden før Unionsoppløsningen ble festningen modernisert med moderne skyts på OverbergetGyldenløve og på nordsiden av den gamle hovedfestningen, dessuten på Veden i TistedalHjelmkollen fort ved Svinesund ble bygget som en fremskutt befestning. Fredriksten ligger så nær grensen at den kan tas under ild fra svensk side. Fra våren 1905 fikk derfor Fredriksten som den første, en ballong captif. Dette er en plattform som bæres oppe av en ballong forankret i bakken. Hermed kunne en få en bedre observasjonsplatttform for egen ildledning.[1]
Etter Karlstadkonvensjonen i 1905 ble festningen nedlagt som krigsfestning og det moderne skytset ble fjernet. En av de originale tårnkanonene ble imidlertid hentet fra Skudeneshavn, der den var plassert av tyskerne i 1943. Den ble montert opp på Fredriksten i slutten av 1980-tallet.
Legg inn en kommentar