11. aug. 2014

Lofotkatedralen

Vågan kirke, også kjent som Lofotkatedralen, ligger i Kabelvåg i Nordland. Kirka er ei korskirke i tømmer i nygotisk stil. Det er en langstrakt korskirke med korte og brede korsarmer.[1] Den ble innviet 9. oktober 1898 og er med 1100-1200 plasser en av landets største.[2] Arkitekt for kirka var Carl Julius Bergstrøm.
Kirka erstattet ei eldre kirke fra 1798, som var blitt for lita. Den nye kirka er den største trekirka og trebygningen nord for Trondheim. Tømmeret til kirka ble levert av trelastfirmaet Jacob Digre i Trondheim. Delene ble prefabrikkert på fabrikken i Trøndelag og satt sammen i Kabelvåg.
Kabelvåg har vært kirkested i omtrent 900 år, og det første Håløygske kirkehus ble opprinnelig reist av Øystein Magnusson rundt år 1114, sannsynligvis i forbindelse med at den daværende kongen deltok i en sak mot Sigurd Ranesson. Fem eller seks kirker har ligget innenfor området til dagens kirke. Ei tidligere kirke ble flyttet til Værøy i 1799.
2003/04 ble det strid da menighetsrådet i Vågan hengte opp et regnbueflagg i kirkens våpenhus for å vise at kirken var en sone fri for diskriminering.Legg inn en kommentar