4. des. 2014

Borregård Sarpsborg

Borregaard (OSE: BRG) er et norsk industrikonsern og allmennaksjeselskap med hovedkontor i Sarpsborg. Konsernet ble eid av Orkla frem til børsnoteringen i oktober 2012. Omsetningen i 2007 var på 4,6 milliarder kroner, selskapet hadde ca. 1700 ansatte, og ledes (2012) av Per A. Sørlie. Driftsresultatet for 2011 ble på 531 millioner kroner. Borregaard har hovedfokus innen trekjemi og andre utvalgte nisjer av organisk kjemi. Selskapet utvikler og leverer spesialprodukter til en rekke anvendelser innen spesialcellulose, lignin, finkjemikalier og tilsetningsstoffer. Borregaard har over 20 produksjonsenheter i 13 land og egne salgskontorer i Europa, Amerika, Asia og Afrika.
Legg inn en kommentar