4. apr. 2015

Rygge Kirke

Middelalderens kirkebygg. Utdrag fra et jubileumshefte om Rygge kirke ført i pennen av Arne Steinum ved kirkens 850-årsjubileum i 1990 Rygge kirke er reist en gang på 1100-tallet. Stilen den er bygget i, er romansk med runde buer. Nøyaktig byggeår og navn på arkitekt og byggmester kjenner vi ikke. Men byggemåte og stil tyder på at byggmester og arbeidere har vært nær knyttet til reisningen av Halvardskatedralen i Oslo. Kirken er den største og rikest utstyrte middelalderkirke som fremdeles er i bruk på Østsiden av Viken. Den er en såkalt kapitelkirke. Den skulle betjene et større område enn et sokn og hadde inntekter av tiende fra flere bygder.


Legg inn en kommentar