5. okt. 2015

Gubrandsjuvet

Gudbrandsjuvet er et elvegjel i elva Valldøla i Norddal kommune på Sunnmøre. Besøkssenter og utsiktsplattformer inngår i Nasjonal turistvei langsfylkesvei 63 fra Geiranger til TrollstigenFylkesvei 63 krysser elva i bru over gjelet. Gudbrand bru er en tørrmuret steinhvelvbro oppført i 1919 som et ledd i hovedvegen Valldal-Romsdal. Steinhvelvbroen erstattet en gammel bro (eksisterte i 1785), den gamle bruen var 12 alen lang og 3 alen bred.Ingen kommentarer: