10. okt. 2015

Steindalsfossen

Steinsdalsfossen (også kalt Øvsthusfossen og Øfsthusfossen) ligger 2 kilometer vest for Norheimsund i Kvam kommune i Hardanger.Fossen er en av de mest besøkte i Norge og er spesiell fordi det går en sti bak fossefallet hvor en kan gå tørrskodd. Fossen har et fall på 20 meter og rimelig god vannføring, særlig i mai og juni når det er snøsmelting.
Steinsdalsfossen er en del av Fosselva som har sitt utspring fra Myklavatn som ligger 814 moh.
På verdensutstillingen i Hannover i 2000 var Norge representert med en installasjon av Marianne Heske der en 15 meter høy stilisert kopi av Steinsdalsfossen var en viktig del.


Ingen kommentarer: