21. jan. 2016

Soli Brug Østfold

I 1837 drev Sollifossen 32 store vannhjul, 150 mann og 40 hester var i arbeid. Det store vannhjulet, med en diameter på åtte meter står i dag restaurert og staselig reist ved elvebredden. 
I dag er Soli Brug i privat eie, men svært populært for sine kunstutstillinger som arrangeres under året. 


Ingen kommentarer: