Ved Sand på Spjærøy på Hvaler ligger et skipsvrak med litt av baugpartiet over vann.
Vraket ligger nesten helt inntil land, like ved hovedveien til Sand Marina. 
At vraket ligger her strandet innaskjærs, får en til å undres over årsaken, og det er
lett å fantasere om forskjellige dramatiske hendelser som førte til at Spjærøy ble 
skipets gravplass. Skipet har en lang og innholdsrik historie globalt, 
men at Hvaler ble hennes endestasjon skyldes noe så lite spennende som
 at hun etter en tid som lekter i Fredrikstad i 1898,  
forlatt og lagt opp ved Sand på Spjærøy.