7. jul. 2016

Ukjent krabant

Stor takk til Knut for mange gode råd til makro fotografering.

Ingen kommentarer: