16. mai 2013

Ostindiefararen Götheborg på besøk i Moss


Ostindiefararen Götheborg är en replika av den ostindiefarare med samma namn (Götheborg), som 1745 gick på grund och sjönk vid Hunnebådan i Göteborgs hamninlopp. Ostindiefararen Götheborg är världens största oceanklassade segelskepp byggt i trä.[2] År 1986 startade en marinarkeologiskutgrävning av originalskeppet. År 1995 påbörjades bygget och åtta år senare sjösattes Götheborg. Under 20 månader mellan 2005 och 2007 seglade skeppet den historiska rutten till Kina och hem igen. Sedan dess har man varit ute på ett antal mindre expeditioner i Sverige, Norden och Europa och sommaren 2010 deltog man bland annat i festligheterna kring kronprinsessan Viktorias bröllop. År 2013 planeras en ny långresa för ostindiefararenGötheborg, den här gången till USA.[3][4]
Projektet Ostindiefararen Götheborg drivs av Svenska Ostindiska Companiet, som i sin tur ägs av en icke vinstdrivande stiftelse. (wikipedia) http://sv.wikipedia.org/wiki/Ostindiefararen_G%C3%B6theborg


Legg inn en kommentar