18. mai 2013

Mossefossen


Mossefossen kraftverk er vannkraftverk i Mosseelva i Moss kommune i Østfold. Kraftstasjonen er et elvekraftverk. Mosseelven renner fra Vansjø til Oslofjorden.
Midlere årsproduksjon er ca. 13 GWh.
Eier er Mossefossen kraftverk ANS som er eid av Borregaard Energy.
Bildet viser Mossefossen med demningen. Selve kraftverket ligger utenfor bildekanten nede til høyre.
Fra middelalderen var kverner (1100-tallet) og senere vannsager i drift. Vannverket kom i drift i 1876. Fossen la grunnlaget for industrien i Moss med bl.a. sagbruk, jernverk, bryggerier og brennerier, mølleindustri, cellulose- og papirindustri, skipsbygging og glassverk. Østfolds første kraftstasjon ble bygget i Mossefossen i 1883.
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi  
http://no.wikipedia.org/wiki/Mossefossen_kraftverkLegg inn en kommentar