20. mai 2013

Tune kirke Sarpsborg


Tune kirke
Tune kirke ligger i Tune sokn i Sarpsborg prosti. Den er bygget i mur og ble oppført i 1910. Kirken har korsplan og 550 sitteplasser. Kirken har vernestatus listeført.
Arkitekt: H.Jürgensen.
Utvendig er kirken preget av nyromanske former fra andre halvdel av 1800-tallet, og innvendig av nybarokke former med innslag av jugendstil. Kirkerommet gjennomgikk endringer i 1960. Da ble brystpanelene lavere, og interiøret fikk nye farger av Finn Krafft. I 1971 var det brann i benkene i kirken, men ved oppussingen etterpå har man antagelig valgt å bevare fargesettingen fra 1960.
http://www.kirkesok.no/kirker/Tune-kirke

Nei jeg er ikke kristen men liker Norske kirker og arkitektur :-)Legg inn en kommentar