5. sep. 2013

Dalsnibba

Dalsnibba er et fjell i Stranda kommune, Møre og Romsdal, høyeste punkt er 1476 moh. Fjellet ligger like ovenfor Geiranger, 21 km fraGeirangerfjorden langs fylkesvei 63. Det er veiforbindelse (5 km) fra fylkesvei 63 ved Djupvatnet til toppen ("Nibbevegen", åpnet for trafikk i juni 1939), der det er god utsikt ned til Geiranger, fjellet er derfor et populært turistmål.
Nibbevegen ble bygget i perioden 1937-39, men veien ble offisielt åpnet først i 1948.[1] Veien ble bygget på initiativ fra Geiranger Skysslag og under ledelse av veivesenet, men ideen hadde veidirektør Hans Hagerup Krag lansert allerede 50 år tidligere da han selv stakk ut Geirangervegen.[2] Etter at motorisert transport tok over for hesten, ble avstanden fra fjorden helt til toppen av Dalsnibba overkommelig. Nibbevegen ble anlagt med en stigning på 1:8, ti svinger (minste radius 6 m) og veibredde 3,5 m. Trollstigen ble åpnet året før Nibbevegen ble påbegynt slik at mange av arbeidsstyrken på 50 mann hadde erfaring fra Trollstigen. Anlegget kostet den gang 145.000 kr og bompengetaksten var 4 kr for personbiler og 12 kr for busser (anleggsarbeiderne fikk til sammenligning omkring 1 kr og 50 øre timen).[3] Veien ble offisielt åpnet av samferdselsminister Nils Langhelle 18.juli 1948 i forbindelse med at «Stella Polaris» som første turistskip etter krigen besøkte Geirangerfjorden.Legg inn en kommentar