6. sep. 2013

Reinheimen

Reinheimen nasjonalpark er en norsk nasjonalpark som ligger i høyfjellsområdet Reinheimen i Oppland og Møre og Romsdal. Parken ble opprettet i 2006, for å «ta vare på eit stort, samanhengande og villmarksprega fjellområde; ta vare på eit høgfjellsøkosystem med eit eigenarta og variert biologisk mangfald; ta vare på sentrale leveområde til villreinstammen i Ottadalen nord; ta vare på eit viktig referanseområde for forsking med ein aust-vest gradient med stor variasjonsbreidde i høve til geologi, klima, vegetasjon og topografi; ta vare på landskapsformer og særprega geologiske førekomstar; ta vare på vassdragsnaturen i området og verne om kulturminne»[1] og den dekker et område på 1974 km².[2]
Nasjonalparken favner om et variert landskap, fra fjordbunnen i Romsdalen via topper på over 2000 meter, til de slakere seterdalene nordvest i Gudbrandsdalen. Nordvest i nasjonalparken ligger det steile, dramatiske området som turistforeningen markedsfører som Tafjordfjella, med flere topper oppunder 2000 meter. Nasjonalparkens midtfelt ligger rundt fjellet Gråhøe (2014 moh) mellom Grotli og Lesjaskog. Sørøst i parken, mot Ottadalen ligger Skartind (1883 moh) og de ande Rondkollane.
Berggrunnen består for det meste av gneis, og det meste av landskapet har klare spor etter istidens landforming.

Reinheimen National Park (NorwegianReinheimen nasjonalpark) is a national park in Norway that was established in 2006. The park consists of a 1,969-square-kilometre (760 sq mi) continuous protected mountain area. It is located in Møre og Romsdal and Oppland counties in Western Norway. The park includes parts of the municipalities of LesjaSkjåkVågåLomNorddal, and Rauma. The park consists of much of the Tafjordfjella mountain range as well as the reindeer habitat in the northern part of the Ottadalen valley.[1][2]
The park is one of the largest wilderness areas still intact in Southern Norway. Much of the original alpine ecosystem, including wild reindeer, wolverines,golden eaglesgyr falcons, and ptarmigans, is still intact. The park is made up of numerous mountains and valleys. The highest mountains in the park tower more than 2,000 metres (6,600 ft) above sea level. The landscape in Reinheimen is extremely varied. In the west, it is very dramatic, with sharply pointed peaks and knife-edge ridges, and rapidly flowing rivers. Towards the east, the terrain is more gently sloping, plateaus occur, valleys are broader and rivers flow more slowly. A number of rivers, such as the IstraRauma, Lora, Finna/Skjerva, Valldøla, and Tora/Føysa, have their sources sources in Reinheimen.[1]

Panorama i full størrelse er her http://www.gigapan.com/gigapans/139478


Legg inn en kommentar